GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ V DODAVATELSKO-ODBĚRATELSKÝCH VZTAZÍCH

Společnost LOGIK, s.r.o., C 66683 vedená u Městského soudu v Praze

Spisová značka: C 66683 vedená u Městského soudu v Praze jakožto správce osobních údajů (dále jen „ LOGIK, s.r.o., Správce“), tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů subjektů (dále jen „Subjekt“), včetně rozsahu práv Subjektu, souvisejících se zpracováním jeho osobních údajů společností LOGIK, s.r.o.. Tato informace se netýká osobních údajů právnických osob, včetně názvu, právní formy a kontaktních údajů právnické osoby.

Celé prohlášení naleznete zde