Reference

REFERENCE CZ
Respektujeme přání našich zákazníků ohledně uveřejňování způsobu a rozsahu spolupráce, proto zde naleznete pouze ty konkrétní ukázky našich produktů, k jejichž prezentaci máme výslovné svolení našich klientů.

Podívejte se na vybrané příklady realizací z některých atraktivních segmentů pro představu, jaké jsou možnosti a schopnosti tiskárny LOGIK.

Ukázkové realizace a případové studie v oblasti tištěné komunikace, která vás zajímá, vám rádi doložíme při osobním jednání.