Reklamní agentura

Pro podporu komunikačních cílů navrhneme ucelenou komunikační kampaň s využitím všech relevantních nástrojů reklamního mixu. Zpracujeme marketingový audit.

Ve spolupráci se zákazníkem definujeme cíle projektu. Kampaň navrhneme, graficky a produkčně připravíme, otestujeme. Sestavíme a budeme řídit mediální plán a produkci.

hlasime