Chtěla bych moc poděkovat společnosti LOGIK za pomoc při přípravě materiálů a hlavně za kvalitní a bezproblémový tisk naší školní boržury. Vše fungovalo bezvadně, od přípravy, finálních materiálů až po distribuci. Určitě se na Vás obrátíme i s dalšími zakázkami.

Monika Hrubalová, zástupce ředitele pro vnější vztahy a komunikaci
http://www.vosp.cz